Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zgłaszany uczestnik:
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail
Adres do korespondencji*
Nazwa instytucji
- aby powrócić do strony Lokalnej Grupy Rybackiej Borowiacka Rybka
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.